Skip available courses

Available courses

En grupp där vi terapeuter som gått Biomekanik-kursen på Åland med Linda Lundberg 22-26 februari 2016, kan hålla kontakten, och få hjälp och stöd av varandra.

Graderingskraven för 1.dan (svart bälte) vid Mariehamns taekwondoklubb

Graderingskraven för 1.gup (rött bälte med svart streck) vid Mariehamns taekwondoklubb

Graderingskraven för 2.gup (rött bälte) vid Mariehamns taekwondoklubb

Graderingskraven för 3.gup (blått bälte med rött streck) vid Mariehamns taekwondoklubb

Graderingskraven för 4.gup (blått bälte) vid Mariehamns taekwondoklubb

Graderingskraven för 5.gup (grönt bälte med blått streck) vid Mariehamns taekwondoklubb

Graderingskraven för 6.gup (grönt bälte) vid Mariehamns taekwondoklubb

Graderingskraven för 7.gup (gult bälte med grönt streck) vid Mariehamns taekwondoklubb

Graderingskraven för 8.gup (gult bälte) vid Mariehamns taekwondoklubb

Graderingskraven för 9.gup (vitt bälte med gult streck) vid Mariehamns taekwondoklubb

Träningsguide i Taekwondo del 4 - Teknikmönster

Teknikmönster är en väsentlig del av taekwondoträning. De tillhör den traditionella delen av kampkonsten och är samtidigt en tävlingsform på världsnivå. Träning av teknikmönster gynnar den personliga utvecklingen inom grenen på flera sätt, men man måste lära sig hämta kunskapen ur dem. Det räcker inte med att memorera teknikerna och kunna upprepa dem. Man måste lära sig tolka teknikerna i mönstren och omsätta dem till praktiska scenarion. Teknikmönstrens mekaniska rörelser har i sin enkelhet ofta fler än ett tillämpningssätt. Detta material försöker presentera ett synsätt på teknikmönster och dess tolkningar. Materialet omfattar teknikmönster från WTF Taekwondo men begränsar sig inte i sitt sätt att tolka teknikerna till någon specifik kampsportsstil.

Träningsguide i Taekwondo del 3 - Självförsvar

Träningsguide i Taekwondo del 2 - Sparring

För att bli en duktig kampsportare måste grundteknisk träning växlas med praktiska tillämpningar med en sparringpartner. Växelverkan är ett måste för att utveckla en maximalt effektiv biomekanik och samtidigt förstå dess praktiska användning mot ett mål som rör sig, strävar till att inte bli träffad och dessutom till att träffa dig. Sparring utveckar viktiga egenskaper så som avståndshantering, tajming och förmåga att läsa motståndarens avsikter. Detta material fokuserar främst på de sparringformer som förekommer i WTF Taekwondo där startpunkten är i de traditionella formerna och stegvis går mot friare former och slutligen till tävlingsformen som är olympisk gren. Sparringdrillar från andra närliggande kampsporter presenteras också som komplement till taekwondoträningen.

Träningsguide i Taekwondo del 1 - Grundteknik

Taekwondo är idag en av de största organiserade kampsporterna i världen. Med ursprung i traditionell kampkonst har taekwondo utvecklats till att bli en olympisk idrottsgren med stark betoning på sparkar - “the art of kicking”. Som självförsvarsgren fokuserar taekwondo på stående kamp där både händer och fötter används som verktyg primärt i form av slag och sparkar, men också som grepp och låsningar. Arsenalen byggs utifrån ett antal biomekaniska rörelser, sk grundteknik som tränas, tolkar och tillämpas i olika sammanhang. Syftet är  att bygga en mångsidig och stark fighter som inte ger upp vid motgångar. Detta material behandlar grunderna för denna träningsform och även om det är riktat till taekwondoutövare kan det användas som handbok också för utövare av andra kampsportsstilar.

In this course we will be studying some classical karate kata. We will first learn the japanese version that by many is considered to the correct version in many karate schools. After that we will be looking at okinawan versions of the black belt katas. We will be looking for the inheritance from the older okinawan version. Lastly we will look at the korean version of the same katas. This way we will try to make our self an understanding of the development and historical aspects of the katas all the way from Okinawa via Japan to Korea.