Träningen under Coronatider

Träningen under Coronatider

Vi följde lydigt taekwondoförbundets rekommendationer med att tillfälligt stänga gruppträningsverksamheten genast informationen skickades ut. På Åland har ju ingen egentlig pandemi någonsin utbrutit och riskerna med smittspridning var, och är fortfarande, ytterst små men folk är skraja och det i sig gör att det är bäst att hålla en försiktig linje. Better safe than sorry liksom.

Men vilka konsekvenser får en idrottsverksamhet som inte utövar idrott? – Jo, en direkt konsekvens är ju medlemmar som inte vill betala sina medlemsavgifter pga utebliven verksamhet, vilket leder till att föreningar inte kan betala hyra för den oanvända träningssalen och andra löpande kostnader. Utgifterna tar ju inte paus trots att verksamheten tar paus. Och detta är verklighet, gott folk. Klubbar i fastlandet har riktiga problem med sin överlevnad just nu. För att inte tala om internationellt.

En långsammare konsekvens är att tröskeln att komma tillbaka till verksamheten blir högre ju längre ett uppehåll varar, vilket på sikt leder till ett lägre antal betalande medlemmar också i framtiden, inte bara under uppehållet. Detta har vi kvar att se ännu i vår förening. Hoppas inte ändå.

Eller… så bestämmer man sig för att försöka rädda sin förening och dess verksamhet! Det är ju trots allt så att de företag, verksamheter och organisationer som hittar vägar framåt, trots de rådande utmaningarna, kommer att överleva. Också vi överlever tänkte vi, om vi är beredda att vara kreativa och göra jobbet som krävs. Survival of the fittest.

Så vad har vi hittat på i vår förening för att överleva, egentligen? Hur har vi erbjudit och verkställt träning under rådande uppehåll? – Nå, egentligen har vi inte gjort nåt särskilt eller unikt, som inte också många andra föreningar har gjort före oss. Eventuellt har vi kanske måhända gjort det bättre än andra (haha) 😀 Basically har instruktörerna enligt ett rullande schema spelat in instruktionsfilmer som de postat i en sluten diskussiongrupp på nätet. Medlemmar har där kunnat följa instruktionsvideona och därefter posta sina egna utföranden för feedback i samma grupp. Och detta tycker vi har fungerat över förväntan bra… för dem som har disciplinen att träna ensam. Alla passar det ju förstås inte.

Inledningsvis användes klubbens interna diskussionsgrupp, som egentligen är till för informationsflöde för både aktiva och passiva medlemmar, samarbetspartners samt andra intressenter, för distributionen av träningsvideona. Men i det tempo vi lyckades producera träningar (vilket i princip var ett pass varje dag) fick vi till slut göra en särskild grupp för detta ändamål. Detta var mer korrekt gentemot de betalande medlemmarna eftersom vi lyckades få experter på världsnivå att delta i arbetet och vi kunde hålla verkligen hög nivå på våra online-träningspass.

Online-träningen började i vår egen träningssal

De första inledande videona spelades in i vår ordinarie träningssal. Kanske bara på automatik. Det var enklast så. Men många andra platser har också mycket kreativt använts av de instruktörer som bidragit med instruktionsvideon. Vardagsrum, kök, källare, garage, altaner, gräsmattor etc har använts som tillfälliga träningsplatser av både instruktörer och utövare. Taekwondo och kickboxing ska ju inte begränsas till en specifik plats. Man bär ju det med sig överallt.

De flesta instruktörer ställde aktivt upp med instruktionsvideon.

Att träna ensam på distans passar inte alla utövare. Ej heller att leda träning genom videon i en diskussiongrupp på nätet för alla instruktörer. Majoriteten av instruktörerna har dock mycket lojalt ställt upp och tagit sin del av det gemensamma ansvaret för verksamheten. Vi har kunnat erbjuda medlemmarna ett brett utbud av våra instruktörers kunskap, tankar, humor och töntigheter genom de videon de delat. Och genom dem har vi fått många skratt 😀 Det har varit ett jättefint sätt att hålla kontakten med varandra under uppehållet, och avståndet har nästan känts som inte så långt. Ett stort tack till alla er som ställt upp!!

Många medlemmar har kämpat på i sina hem och postat sina utföranden i gruppen.

Och ett ännu större tack till alla medlemmar som aktivt tränat i sina hem på egen hand, hållit kontakten i diskussionsgruppen och bidragit med egna videon på sina utföranden. Det är ni som gett instruktörerna motivation att fortsätta producera instruktionsvideon, och sporrat till att utveckla och förbättra sina videon. Det är också er vi har att tacka för att vi nu är i gång med att producera proffsiga instruktionsvideon över alla graderingskriterier som ska finnas tillgängliga för medlemmar i framtiden genom en dedikerad kursportal på vår hemsida. Nu gör vi nåt för framtiden som alla ska kunna ha nytta av.

Även externa instruktörer har bidragit med instruktionsvideon.

Ur en synvinkel kan man säga att vi inte bara lyckats upprätthålla en alternativ träningsverksamhet under uppehållstiden, utan vi har tom lyckats höja kvaliteten på vår verksamhet. Tänka sig det! Vi lyckades bla med att involvera instruktörer som inte bor lokalt på Åland, och flera av dem har mycket aktivt deltagit i skapandet av träningsprogram och -videon. Detta har gett oss möjlighet att stärka kontakten med externa instruktörer och knyta samarbeten som annars inte skulle ha uppstått, och som förhoppningsvis kommer att bli bestående. Stort tack till instruktörerna i Vasa, Lahtis och Karlskrona!! Vi hoppas kunna fortsätta samarbetet med er också när mera normala träningsförhållanden återinförs.

Instruktörer på värdlsklass-nivå har bidragit till att höja nivån på våra online-träningar.

En ytterligare kvalitetshöjning har vi lyckats med genom det oerhört värdefulla stöd vi fått från våra vänner och experter på världsklass-snivå. I kickboxing har världsmästarna Jarkko Jussila och Mathias Klockars bidragit med instruktionsvideon för våra medlemmar, samt även K1-Superfightern Jörgen Kruth. I taekwondo har vi fått stöd från stormästare Chuns närmaste elev Fred Kouefati 9.dan bidragit med instruktionsmaterial. Detta är ett mycket värdefullt stöd som nu erbjudit expertis på högsta möjliga nivå tillgängligt till alla medlemmar hemma i deras egna hem. Denna tillgänglighet skulle inte ha inträffat utan det rådande träningsuppehållet.

Erfarenheterna har lett till ett projekt med att strukturera upp instruktionsvideon i graderingskriterierna i en dedikerad kursportal för framtiden.

Med erfarenheterna erhållna från inspelning av instruktionsvideon har vi nu startat upp ett projekt där vi håller på och framställer mer professionellt producerat instruktionsmaterial över alla tekniska graderingskriterier för både kickboxing och taekwondo. Dessa ska samlas på en dedikerad kursportal och finnas tillgängliga för föreningens medlemmar i framtiden. – En utveckling som antagligen skulle ha skett ändå, men antagligen tagit mycket längre tid att komma igång än nu då det blev framtvingat pga omständigheterna.

Så summa summarum kan man säga att vi lyckats väl (om man får säga det själv…?) med att anpassa oss till rådande omständigheter, som först startade med oro och bekymmer över verksamhetens överlevnad, men som resulterat i en utveckling av verksamheten, och tom ur vissa synvinklar höjt nivån på den.

Men det är klart att de utövare som inte är intresserade av ensamträning inte har kunnat tillgodogöra sig det vi erbjudit under den här tiden, och kommer självklart inte att ha nytta av det vi utvecklar just nu. Vissa tränar ju för den sociala samvaron. Och för dem betyder nog träningsuppehållet mer tråkigheter än positivt. Det jag personligen saknar mest är också den sociala kontakten till mina vänner i klubben. Så jag förstår dem mycket väl. Men jag tycker jag lärt mig massor jag kommer att ha nytta av i framtiden, men nu tycker jag nog att det räcker med uppehåll 🙂 Hoppas vi kan starta upp normal verksamhet snart!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top