Kickboxing som kampsport

Kickboxing som kampsport

Man kan säga att kickboxing främst är en idrottsgren inom vilken man tränar slag och sparkar enligt uppställda tävlingsregler. Många kampsporter tränar slag och sparkar men det som gör kickboxingen säregen är dess stora betoing på idrott och fokus på tävlingsregler. Kickboxingen var tidigare ingen egen kampsport utan en gemensam tävlingsplattform för olika slag- och sparkbaserade kampsporter. Utmed tävlingsformens ökade popularitet började människor träna slag och sparkar enligt tävlingsreglerna utan koppling till andra kampsporter och därmed var en ny kampsport född. Eftersom fokus ligger på att vinna enligt tävlingsreglerna har allt onödigt som eventuellt tränades i de andra kampsporterna eliniminerats för att ge mer utrymme för att förfina och optimera de centrala teknikerna för kickboxingtävling.

 Kickboxing är en utmärkt motionsform som tränar hela kroppen. Även om grenen är idrotts- och tävlingsorienterad så är det aldrig ett krav på att tävla. Varje utövare sätter själva sina mål och ambitioner med sin träning. Kickboxing kan för vissa utövare vara ett sätt att hålla kroppen vid god kontiditon medan det för andra är viktigt med tävlingsframgång. Som medlemmar av Finlands kickboxingförbund tränar vi enligt deras tävlingsregler. Kickboxing passar de flesta som tycker om att röra på sig och vill ha utmaningar. Grenen har ingen övre åldersgräns.

 Kickboxing är en sk “stand-up”-kampsport där hela kampen pågår stående mot en motståndare i en boxningsring. Det finns fem olika interna tävlingsregler inom kickboxing – Light Contact, Semi Contact, Full Contact, Low Kick och K1. De vanligaste i Finland är Full Contact, Low Kick och K1. Det som skiljer reglerna mest åt är kontaktgraden, tillåtna träffytor och tillåtna tekniker. Som namnen säger tillåter Light Contact endast låg kontakt, Semi Contact medelhård kontakt och Full Contact full kontakt. I Full Contact tillåts inga tekniker under bältet, medan man i Low Kick tillåter låga sparkar mot benen och i K1 tillåts även sparkar med knä och olika fälltekniker. Kärnan i kickboxing är dock hela tiden att man får slå och sparka mot motståndarens kropp och huvud.

Teknikträning, partner-drillar, sparring

 Som utövare av kickboxing behöver man naturligtvis en del utrustning. Det är handskar, benskydd och tandskydd som är de mest viktigaste och som man behöver skaffa sig ganska snabbt när man börjar träna. Sedan är det också bra att skaffa sig suspensoar, handlindor, hjälm och för kvinnor bröstplatta om man tänker ta träningen seriöst. Dock handlar det alltid om utövarens egna målsättningar och vad ekonomin tillåter. Man kan fylla på utrustningen stegvis.

Back to top