Stormästare Rhin Moon Chun

Stormästare Rhin Moon Chun

Vi har haft privilegiet att stå i rak linje under en av världens högst graderade och mest erfarna stormästare – Stormästare Rhin Moon (Richard) Chun 9.dan. Mariehamns taekwonddoklubb har sedan dess grundande 2009 varir en registrerad medlem vid stormästare Chuns organisation United States Taekwondo Association.

Kort om Stormästare Chuns historia:

Stormästare Rhin Moon (Richard) Chun (1935-2017) inledde sin taekwondoträning som 11-åring under stormästare Chong Soo Hong vid Moo Duk Kwan Institute, i downtown Seoul. Året var 1946. Detta är precis efter andra världskrigets slut och Koreas frigörelse från det japanska styret som pågått sedan Japan invaderade Korea 1910. Kampkonsten som tränades hette då Tang Soo Do, innan den kom att byta namn till Tae Kwon Do.

Stormästare Chun emigrerade därför till USA 1962, ungefär samtidigt som fyra andra taekwondomästare – Ki Whang Kim, Dashik Kim, Sijak Henro Cho och Jhoon Rhee. I New York började han som 28-åring undervisa taekwondo för västlänningar vid Sigward’s Sports Academy, ett gym som låg i mitten på Manhattan. En bekant från studietiden i Korea, Dr. Un Yong Kim, som arbetade vid den koreanska ambassaden hjälpte honom med finansieringen av en egen taekwondoklubb i New York. Dr. Kim var också mycket taekwondointresserad och kom senare att bli president för World Taekwondo Federation.

Richard Chun Martial Arts Center öppnade sina dörrar för första gången år 1964. Vid sin nya skola undervisade stormästare Chun Moo Duk Kwan Tang Soo Do. Det är inte förrän ett år senare som Tang Soo Do byter namn till Tae Kwon Do. Stormästaren fortsatte att undervisa här tills år 2006 då han går i pension från det vardagliga, men fortsätter att fokusera på träningsläger och seminarier till sin bortgång 2017.

Stormästare Chuns klubb på Manhattan. Foto taget 2006.

The World Taekwondo Federation grundades år 1973 och samma år hölls det första världsmästerskapet i taekwondo i det nybyggda Kukkiwon i Seoul. Stormästare Chun valdes till chefstränare för det amerikanska landslaget, som placerade sig på 2:a plats i väldsmästerskapet, efter det koreanska laget. Dr. Kim valdes till WTF’s ordförande i slutet på 1973, en post han behöll till år 2004 då han tvingades avgå. Stormästare Chun fungerade ofta som assistent till Dr. Kim, bla med arbetet att få taekwondon godkänd som olympisk gren. Dr. Kim utsåg stormästare Chun till Special Assistant för WTF år 1999.

År 1980 grundade stormästare Chun organisationen United States Taekwondo Association för vilken han fungerade som president till sin bortgång i november 2017. Hans ersättare blev stormästarens elev Doug Cook 7.dan. Organisationens huvudsakliga verksamhet var att lyfta taekwondon som en traditionell men ständigt utvecklande konst. I praktiken skulle den fungera som en paraplyorganisation för taekwondoskolor som följde stormästare Chuns läror, som då var kring 50 till antalet. År 1989 erhåller stormästaren sin 9.dan grad från Kukkiwon i Korea och blir därmed en av världens högst graderade utövare. Kukkiwon erlägger också stormästare Chun titeln Overseas Special Advisor år 2008.

Sedan 2006 tills hans bortgång 2017 var stormästare Chun pensionerad professor från Hunter University. Han bodde i New Jersey och efterlämnade fru sedan 38 år och två vuxna barn.

Kim Gylling personlig elev till Stormästare Chun åren 2000-2017

I samband med studierna besöker Gylling New York under vårterminen år 2000 och deltar under den tiden i ett träningsläger i taekwondo som hålls av stormästare Rhin Moon Chun 9.dan i hans klubb på East 86th street. Där sluts en nära lärar-elev-relation som kom att vara tills stormästarens bortgång i november 2017. Gylling besöker stormästaren två gånger till samma år och blir graderad till 1.dan på vintern Därefter besöker Gylling stormästaren kontinuerligt 1-2 ggr per år.

Gylling graderas till 5.dan av stormästare Chun i mars 2014 och till 6.dan 2018 av stormästarens efterträdare Doug Cook. Som stormästare Chuns personliga elev mellan åren 2000-2017 erhåller Gylling ett hedersutnämnande 2011, efter publiceringen av Gyllings första bok, och ett hedersutnämnande från Moo Duk Kwan Headquarters i Korea 2014. Stormästare Chun såg också till att Gylling bältesgrad registrerades vid Moo Duk Kwan Headquarters. Gylling erhöllockså hedersutnämnande från Doug Cook både 2018 och 2019.

Stormästare Chun undervisar Kim Gylling klassiska teknikmönster i New Jersey 2016.

Stormästare Chun utdelar graden 5.dan till Kim Gylling i New York 2014.

Back to top