Instruktörer kickboxing

Instruktörer kickboxing

Kim Gylling, grundare och huvudinstruktör
Taekwondo 6.dan Moo Duk Kwan och Kukkiwon
Professional Trainer -yrkestränarexamen, Idrottsinstitutet Varala 2012
Specialiseringsutbild. för tränarutbildare, Yrkeshögskolan Haaga-Helia 2010
Frisk idrottare-utbildare, Idrottsinstitutet Varala 2010
Livvaktsutbildning, ISA-Academy 2004

kim(at)kickboxingaland.com
www.kimgylling.com

Jenny “T-Rex” Hjulfors, grundare och instruktör
Taekwondo 4.dan Moo Duk Kwan och Kukkiwon
Utbildad Personal Trainer EHFA FISAF, Folkhälsan 2016
Taekwondoinstruktörsutbildning, nivå 3
Taekwondotränarutbildning, nivå 1
LesMills Body Combat-instruktör

jenny(at)kickboxingaland.com

Hanna “No Dice” Lundström
TKD Kickboxing 2.dan
Utbildad Personal Trainer EHFA FISAF, Folkhälsan 2016
Började träna kickboxing 2012
Grundkursinstruktör 2014 – 2018

hanna(at)kickboxingaland.com

Julia “Bot Chaos” Johnsson
Taekwondo 3.dan Moo Duk Kwan och Kukkiwon
TKD Kickboxing 2.dan
Började träna taekwondo 2014 och kickboxing 2015
Ordförande 2018-2019
Taekwondo-instruktörsutbildning, nivå 2
Kickboxing-examinatörsutbildning 2020

julia(at)mariehamntkd.com
julia(at)kickboxingaland.com

Johan “Kungfu Panda” Schrey, instruktör
TKD Kickboxing 1.dan
Började träna kickboxing 2016
Grundkursinstruktör 2018

johan(at)kickboxingaland.com

Back to top