Taekwondo för barn

Taekwondo för barn

Efter ett stort visat intresse valde föreningen att starta upp en barngrupp i taekwondo för första gången i föreningens historia. Barngruppens första träning ägde rum den 28 augusti 2018.

Träningarna består i största mån av taekwondoinriktad träning, men även av lek och olika stafetter. Vi börjar och slutar varje träning med att buga in och buga ut, som enligt traditionen startar och avslutar varje träning.

Taekwondo är uppbyggt av tre delar – traditionell kampkonst, modern sport och praktiskt självförsvar. I vår förening tränar vi alla tre delar, men det kan se olika ut från klubb till klubb beroende på klubbens värderingar och instruktörerna.

Taekwondon förbättrar inte bara konditionen, koordinationen, styrkan och uthålligheten, utan också självförtroendet, koncentrationsförmågan och stresståligheten. Målet med träningen är att fostra utövaren att bli en bättre människa och lära henne att våld är sista utvägen. Respekt, ödmjukhet, tolerans och artighet lärs ut genom den disciplin träningen innebär.

Taekwondotränign gör inte människan våldsam, tvärtom- som nämnt ovan, lär taekwondon att våld är sista utvägen.

Barngruppen är uppdelad i två grupper, där en grupp är för nybörjare och yngre barn och den andra är för äldre barn.

Back to top