Kickboxing Åland Islands

Kickboxing Åland Islands

Kickboxing Åland Islands är en underklubb till den registrerade föreningen Nordic Budo & Sports Academy r.f. (Nordic Budo). Nordic Budo grundades 1.1.2009 under det dåvarande namnet Mariehamns taekwondoklubb r.f.

Kickboxingverksamheten började år 2012 och var då först ett After Work fys-träningspass vid Mariehamns taekwondoklubb med ett innehåll bestående i huvudsak av slag och sparkar på mittzar i ett högt tempo. Passet var öppet för allmänheten och blev snabbt populärt. Kickboxingträningarna utvecklades och fick ett eget schemalagt träningspass i veckan. 2013 utökades detta till två egna träningtider i veckan, och man började också träna mer regelrätt kickboxing-innehåll med grundteknik, par-drillar och sparring enligt kickboxing-regler. Detta var första gången kickboxing som kampsport tränades under organiserade former på Åland.

Gruppen blev först en undergrupp till Mariehamns taekwondoklubb och fick därför namnet Mariehamns taekwondoklubb – Kickboxing, vilket syns på gamla träningskläder som trycktes upp den tiden. Det är inte förrän 2014 som föreningen officiellt byter namn till Nordic Budo & Sports Academy r.f. och kickboxinggruppen får namnet Kickboxing Åland Islands. Då hade kickboxningen vuxit sig så stor och var i princip jämnställd med taekwondogruppen. Därför behövdes ett neutralt namn på den registrerade föreningen som nu skulle inhysa två kampsportgrenar.

Under 2013 planerade man för att höja kvaliteten på kickboxingverksamheten till den samma som för taekwondoverksamheten, och etablera kickboxingen som permanent och självständig kampsportsgren på Åland under taket av Nordic Budo. Hittills hade verksamheten drivits av taekwondoinstruktörer med den kunskap och erfarenhet de hade med sig sedan tidigare. Med en ödmjuk inställning gentemot den nya kampsportsgrenen insåg man att man skulle behöva stöd
från externa experter för att lyfta nivån på verksamheten.

2014 anslöt sig Kickboxing Åland till Finlands kickboxingförbund.Back to top