Instruktörer taekwondo

Instruktörer taekwondo

Kim Gylling, grundare och huvudinstruktör
Taekwondo 6.dan Moo Duk Kwan och Kukkiwon
Professional Trainer -yrkestränarexamen, Idrottsinstitutet Varala 2012
Specialiseringsutb. för tränarutbildare, Yrkeshögskolan Haaga-Helia 2010
Frisk idrottare-utbildare, Idrottsinstitutet Varala 2010
Livvaktsutbildning, ISA-Academy 2004

kim(at)mariehamntkd.com
www.kimgylling.com

Jenny Hjulfors, grundare och instruktör
Taekwondo 4.dan Moo Duk Kwan och Kukkiwon
Utbildad Personal Trainer EHFA FISAF, Folkhälsan 2016
Taekwondoinstruktörsutbildning, nivå 3
Taekwondotränarutbildning, nivå 1
LesMills Body Combat-instruktör

jenny(at)mariehamntkd.com

Per-Owe Yttring, instruktör
Taekwondo 2.dan Moo Duk Kwan och Kukkiwon
Började träna taekwondo 2010
Grundkursinstruktör 2015-2019
Ordförande 2020 och 2021
Taekwondo-instruktörsutbildning, nivå 2

putte(at)mariehamntkd.com

Julia Johnsson, instruktör
Taekwondo 3.dan Moo Duk Kwan och Kukkiwon
TKD Kickboxing 1.dan
Började träna taekwondo 2014 och kickboxing 2015
Grundkursinstruktör 2015, 2017-2019
Ordförande 2018-2019
Taekwondo-instruktörsutbildning, nivå 2
Kickboxing-examinatörsutbildning 2020

julia(at)mariehamntkd.com
julia(at)kickboxingaland.com

Back to top