Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning

Nordic Budo & Sports Academy (r.f.) är först och främst en kamratförening där alla är välkomna och ska kunna känna sig trygga i att få vara sig själv. Vi träffas regelbundet och tränar kampsport medan vi har kul tillsammans. Att träna kampsport är speciellt på många sätt, och för många innebär träningen både vinster och motgångar. Vi känner glädje i att få finnas där och dela dessa erfarenheter med varandra, och kunna stöda varandra när det behövs. Under åren delar vi många erfarenheter med varandra, både av positiv och utmanande karaktär, och vi kommer på det sätter nära varandra – vi bli inte bara träningspartners, utan också kamrater.

Vi ser kampsportsträningens yttersta syfte som en strävan att bli en bättre människa. På så sätt skiljer vi oss från klubbar som fokuserar på att framavla de skickligaste medaljörerna eller hårdaste gatukämparna. Hos oss sätter utövaren själv sina målsättningar, och vi har rum för alla under samma tak– de som vill vinna tävlingar och de som motionerar på hobbynivå. Vi har flera aktiva tävlingsutövare, men hos oss finns det inget tävlingstvång.

Som många andra kampsporter använder vi bältesgraderingar för att ge utövarna möjlighet att strukturera upp överkomliga personliga målsättningar. Framgång hos oss mäts inte enbart i (1) teknisk förmåga, utan lika stor betydelse har (2) uppförande och (3) kämparglöd. Dessa tre områden utgör våra graderingskriterier, som vi tror uppfostrar utövarna att bli bättre människor i samhället, också utanför träningsverksamheten. Samtidigt vill vi också genom vår verksamhet stärka individen, bygga självförtroende så att hon vågar möta motgångar i livet och bli så framgångsrik i sitt liv som hon själv väljer. Vi anser att avgörande val ska avgöras med ett bristande mod.

Våra graderingskriterier bygger på tre huvudsakliga områden

Vi försöker bygga vår verksamhet på för en modern idrottsverksamhet värdiga grunder som ska vara välkomnande och accepterande för alla.

Back to top