Mariehamns taekwondoklubb

Mariehamns taekwondoklubb

Mariehamns taekwondoklubb grundades 1.1.2009 av kampsportsvännerna Kim Gylling, Kaj Granholm och Jenny Hjulfors som då bosatte sig på Åland. Mariehamn var då en av de få städer i Finland dit kampsporten taekwondo inte tidigare sträckt sig. Klubben blev därmed den första taekwondoklubben på Åland. Under det första halvåret gick verksamheten till största delen ut på marknadsföring och att visa att en ny klubb hade startat, och att man till hösten skulle erbjuda en ny verksamhet på Åland. Den officiella träningsverksamheten skulle börja först i september. Under tiden bestod träningarna av utomhusträning i parkerna i Mariehamn där en handfull taekwondoutövare deltog, de flesta tidigare medlemmar i Futoukai Finland som sommarjobbade på Åland. Det var viktigt att kunna visa upp vad taekwondo gick ut på innan höstens verksamhet skulle börja.

Första gruppen vid Mariehamns taekwondoklubb 2009 i Ucan i Mariehamn

I september 2009 började de officiella träningarna med den första grundkursen i taekwondo. Träningarna hölls då vid ungdomsgården i centrala Mariehamn tre gånger i veckan. År 2011 har verksamheten vuxit sig så stor att man tvingas byta lokal. Klubben flyttar då ihop med den lokala karateklubben i bergsskyddet i Mariehamn. 2014, när klubben utövar sin verksamhet med kickboxing flyttar man till egna träningslokaler.

Mariehamns taekwondoklubb 2014 i bergsskyddet i Mariehamn

Den huvudsakliga verksamheten vid Mariehamns taekwondoklubb är utövandet av WTF Taekwondo med tyngdpunkt på traditionell kampkonst och praktiskt självförsvar. Vi ser oss som en kamratförening med strävan att skapa en trevlig och kamratlig miljö där det är roligt att sparka och utvecklas som människa och kampsportare.

Nordic Budo i egna lokaler på Bålstavägen 2019

Mariehamns taekwondoklubb blev medlem i Stormästate Chuns organisation United States Taekwondo Association (USTA) år 2009 och samma år i Finlands taekwondoförbund.

Back to top